Tag: dạy trẻ

7 sai lầm của cha mẹ có thể khuyến khích hành vi xấu ở bé

Cha mẹ thường đưa ra yêu cầu mà không giám sát xem con thực hiện hay không, dần dần con sẽ hình thành thói quen phớt lờ mệnh…